Kei college

Eind oktober hebben Marijke en Bert op het Kei-college in Heerenveen voor 2 derde klassen een presentatie gegeven over ons project .

De leerlingen van deze klassen maken nu zelf weer een presentatie hierover,  die ze dan aan alle  andere klassen laten zien .

Ook hebben ze 400 mondkapjes gekocht , die ze weer gaan verkopen ..

En ook met andere acties gaan ze ons steunen ..Geweldig toch !!