Jaarverslag 2017

Het begint eentonig te worden, maar ook over 2017 kunnen we zeggen dat het een goed jaar geweest is voor Grannies2Grannies Friesland. Een heel goed jaar zelfs, want we hebben maar liefst 10 huisjes kunnen financieren. Dit is meer dan we ooit hebben durven dromen. Eind 2017 stond de stand op 34 huisjes.

Daarnaast hebben we, dank zij de Lions Opsterland 20 zonne-energie systemen kunnen laten installeren en hebben we een medisch kamp mogelijk gemaakt voor 300 grannies. Daarover later meer.

Uiteraard waren we nergens geweest als we niet zoveel steun gekregen hadden van allerlei organisaties en particulieren. We hebben al de Lions Opsterland genoemd. Het nieuwe jaar begon meteen al goed met een donatie van 3000 euro van twee grootmoeders uit Drachten voor een huisje. Daarnaast hebben de Soroptimisten de Reestlanden allerlei activiteiten georganiseerd waardoor er 3000 euro werd opgehaald, goed voor 1 huisje. De Wereldwinkel Gaasterland doneerde een huisje. Een mevrouw die anoniem wil blijven schonk een heel huisje en er kwam zelfs geld voor een huisje uit Brussel van de Association Femmes d’Europe. Toen hadden we al vijf huisjes !!!

Soroptimisten, De Reestlanden, Ladies night

De andere vijf huisjes zijn voor een deel gefinancierd door kerkelijke organisaties, zoals de Doopsgezinde Kerk Drachten, de Protestante Gemeente Berlikum, De Passage Sneek, de PKN Oudemirdum/Nijemirdum/ Sondel, de Protestante Kerk Tijnje, de diaconie ZWO Drachten en de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen. Een ander deel is gefinancierd door organisaties als de Hubertine stichting, De Kringloopwinkel Zoeterwoude en de Loge Flevoland. En ook hebben particuliere donoren ontzettend hun best gedaan om de grannies in Oeganda te helpen hun leven weer wat perspectief te geven.

Daarnaast zijn wij ook dit jaar weer de nodige keren op stap geweest met onze spullen om deze te verkopen op markten en braderieën. En we hebben weer de nodige lezingen gegeven aan allerlei vrouwenorganisaties. In totaal hadden we 17 activiteiten, 7 keer een lezing, 6 keer een markt of braderie, 2 keer een kerkdienst, 1 keer een maaltijd en 1 keer een ladies night.

In het jaarverslag 2016 werd al vermeld dat Grannies2Grannies Friesland zich per 1 januari 2017 zou gaan aansluiten bij PEFO Nederland. Eén van de grannies heeft zitting genomen in het bestuur van PEFO Nederland. Dit bestuur is in 2017 6 keer bij elkaar gekomen. De waardering vanuit PEFO Nederland voor het werk van Grannies2Grannies is groot. Dat doet ons goed. De overgang van Worldgranny naar PEFO Nederland is heel soepel verlopen. Alleen duurde het even voordat het nieuwe bankrekeningnummer in werking trad en voordat het oude nummer werd opgeheven. Wij hebben bij PEFO Nederland ook ons eigen bankrekeningnummer gekregen. Voor alle duidelijkheid nog even dit nieuwe nummer: NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda. Dit is de officiële naam van PEFO Nederland. Een beetje een lange naam, maar het is niet anders.

Wat ook grote indruk op ons maakte was de inzet van de staf van PEFO Uganda. Justine Ojambo als coördinator is heel gedreven en integer. Je ziet de betrokkenheid van hem bij de grannies op zijn gezicht. Maar ook de andere stafleden werken hard en zijn heel betrokken. Het is een kleine staf, die het met heel weinig middelen moet zien waar te maken. In eerdere jaren organiseerden zij altijd één keer per jaar een medisch kamp voor de grannies. Dit omdat deze over het algemeen geen geld hebben om medische hulp te betalen. Maar ook omdat ze in ziekenhuizen vaak niet geholpen worden omdat men het zonde vindt om medicijnen aan oudere mensen te geven. Maar omdat de financiële situatie van PEFO Uganda het de laatste paar jaar niet toestond om zo’n medisch kamp te organiseren, hebben de deelnemers aan de reis dit met elkaar betaald. 300 Grannies konden hieraan meedoen.

Onze groep is in 2017 ook weer met een grootmoeder uitgebreid. Riny van de Witte Nicolai is ons komen versterken. Zij is niet alleen een aanwinst voor het project vanwege haar enthousiasme, maar ook vanwege de prachtige kaarten die ze maakt. Ook hebben wij onze activiteiten uitgebreid naar de provincies Drenthe en Overijsel. Dit komt omdat een paar leden van onze groep verhuisd zijn naar deze provincies en daar al gauw activiteiten voor de grannies in Oeganda gingen opzetten. Maar het streven is nog altijd om ook in andere provincies grannies-groepen te realiseren. Misschien gaat dat in 2018 lukken, omdat we dan de nodige publiciteit verwachten via Omroep MAX, die een televisieprogramma gaat maken over ons project en de grannies in Oeganda. Daarover volgend jaar meer.