Commissie ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer verdubbelt opbrengst bazar.

In december van het afgelopen jaar werden wij al blij gemaakt met een bedrag van 1800 euro van de Doopsgezinde kerk in Aalsmeer. Dit geld was een deel van de opbrengst van de jaarlijkse bazar in november. 

Grannie Caroline neemt de cheque in ontvangst van OSA

De bazarcommissie had een aanvraag gedaan bij de gemeentelijke commissie OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer (OSA) om dit bedrag te verdubbelen. En dit is gelukt! Op 15 maart jl. heeft Caroline Beilsma namens grannies2grannies een cheque van 1800 euro in ontvangst genomen van de OSA. Een fantastisch bedrag. Bij elkaar heeft de bazar voor het project van de grannies in Uganda 3600 euro opgeleverd, goed voor een heel huisje en voor al weer een begin van een volgend huisje. Geweldig bedankt hiervoor Aalsmeer!

maart 2016

Gezamenlijke avond Katholieke Vrouwengroep en de Passage in Sneek

Eens per jaar houden de Katholieke Vrouwengroep en de Passage in Sneek een gezamenlijk avond. Helaas was dat dit jaar voor het laatst, omdat de Passage er, noodgedwongen, mee stopt. Maar het was een hele mooie avond vonden Yvonne, Marijke en Fetsje van grannies2grannies Friesland. De ontvangst was ontzettend warm en de belangstelling groot. Ook de verkoop was geweldig. Jammer dat de Passage er, wegens gebrek aan nieuwe bestuursleden, mee moet stoppen. Maar iedereen nog bedankt voor de mooie avond.

Sobere maaltijd Doopsgezinde kerk Hoofddorp levert 365 euro op!

Aalsmeer en Hoofddorp liggen nu niet echt in de buurt van Friesland. Maar grannies2grannies Friesland kijkt over de grens van haar eigen provincie heen. Gelukkig is de voormalige grannies2grannies groep Amsterdam bereid om af en toe in te springen. 

Op 16 maart togen Reiny en Ineke daarom naar Hoofddorp om daar voorlichting over het project van de grannies in Uganda te geven aan de deelnemers van de jaarlijkse sobere maaltijd. Ze schoven ook aan bij de maaltijd en beantwoordden tijdens het eten de nodige vragen. Aan het eind van de maaltijd werd er een collecte gehouden voor het project, wat een prachtig bedrag opleverde.