Doopsgezinde VrouwenZendingsHulp schenkt huisje!

In April kregen we een mooi bericht: de Doopsgezinde VrouwenZendingsHulp heeft besloten € 3000 aan ons project te doneren. Met dit bedrag kan er weer een huisje gebouwd worden. De VrouwenZendingsHulp is ooit opgericht om de vrouwen van uitgezonden predikanten te ondersteunen in Indië. Deze doelstelling is inmiddels achterhaald, maar ze steunen nu kleinschalige projecten gericht op vrouwen en meisjes. En wij vallen gelukkig binnen hun doelstelling.