Verslag situatie Uganda september 2020

Update Pefo Uganda plus de situatie in Oeganda wat betreft het corona-virus

Laten we beginnen met de situatie in Oeganda betreffende het corona-virus. Lange tijd was de hoop dat het virus zich nauwelijks zou verspreiden. De regering van Oeganda had meteen een hele strenge lockdown ingesteld. Men had ervaring met het ebola-virus en dat kwam nu goed van pas. Alle openbaar vervoer werd verboden, winkels en markten moesten sluiten en de scholen gingen dicht.

Het gevolg was echter desastreus: mensen kwamen zonder inkomen en dus zonder voedsel te zitten, medicijnen waren niet meer te krijgen. De grannies konden niet meer naar hun akkertjes om voedsel te verbouwen of te oogsten. Dit bracht veel onrust en boosheid met zich mee. Op het project reageerde Justine, de koördinator van Pefo Uganda vrijwel onmiddellijk door een noodkreet te sturen naar Grannies2Grannies Friesland. Wij mobiliseerden onze achterban en het resultaat was geweldig. In twee weken tijd is er 45.000 euro opgehaald. Naast onze vaste donateurs, familie en belangstellenden, hebben ook Max Maakt Mogelijk en Wilde Ganzen een grote bijdrage geleverd. Dank zij deze actie konden 1000 grannies de afgelopen maanden van voedsel en medicijnen voorzien worden. En er is nog steeds wat voorraad om waar nodig grannies te helpen met voedsel. Ook gaat sister Rose, de zuster van het nabijgelegen kliniekje nog steeds langs grannies die medicijnen nodig hebben.

Boven: sister Rose in haar kliniek met een thermometer aangeschaft uit het noodfonds.

Omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen en het aantal besmettingen gering bleef, werd de lockdown afgeschaft. De presidentsverkiezingen komen er aan in januari, dus de president moet wel het volk te vriend houden. Officieel moet iedereen nu een mondkapje dragen, maar veel mensen hebben geen geld om mondkapjes aan te schaffen, dus dat gebeurt nauwelijks. Inmiddels echter loopt het aantal besmettingen op tot boven de 7000, met 72 doden als gevolg. Dat dit nog relatief weinig is in onze ogen, is vooral te danken aan het grote aantal jongeren dat in Oeganda woont. Maar het komt ook wel omdat er nauwelijks getest kan worden.

Omdat de grootmoeders aangesloten bij Pefo Uganda nu niet meer wekelijks bij elkaar komen is het gevolg dat ze in een isolement terecht komen met als bijkomend probleem dat het aantal gezondheidsproblemen toeneemt en ze weinig ondersteuning krijgen. Omdat de scholen gesloten zijn, hebben ze ook de hele dag alle kleinkinderen thuis wat een extra belasting voor ze is. Het is de bedoeling dat zij de kinderen helpen bij het maken van huiswerk, maar dat is lastig omdat de meeste grannies zelf nauwelijks enige vorm van scholing hebben gehad. Kortom, het is een hele slechte periode voor zowel de grannies als de kleinkinderen.

Er is een aantal kleinkinderen dat gesponsord wordt door verschillende donateurs van ons. Omdat de scholen al vanaf april gesloten zijn, probeert Pefo Uganda voor deze kinderen een aanvullende vorm van onderwijs te organiseren. De betreffende donateurs worden hier binnenkort apart over geïnformeerd.

Volgens de laatste berichten gaan de scholen voor eindexamenkandidaten half oktober weer open. De lagere scholen gaan waarschijnlijk in januari weer beginnen.

Ondertussen gaan de activiteiten bij Pefo Uganda weer gewoon door, zij het in een andere vorm. Wat betreft de bouw van de huisjes is er wel sprake van enige vertraging. Kwam dat in het begin van dit jaar nog door de ongewoon heftige regenval, waardoor de wegen onbegaanbaar waren en er ook geen materialen voor de huisjes naar de grannies gebracht konden worden, later kwam daar nog bij dat de baksteenmachine het af liet weten. Nieuwe  onderdelen moesten uit Kampala komen, maar vanwege de lockdown kon men die niet krijgen. Inmiddels zijn die wel aangeschaft, maar de machine is eigenlijk aan zijn eind en het kost steeds meer moeite om hem te repareren. Men is daarom voor dit jaar overgegaan tot het kopen van gebakken stenen voor de huisjes.

Ik heb donateurs nu al een paar keer beloofd dat de huisjes binnenkort klaar waren, maar elke keer komt er wat tussen. Nu had men weer met ziekte van de timmerman te maken die verantwoordelijk was voor de deuren. Het is dit jaar voor het eerst dat er sprake is van steeds weer uitstel. Dat hebben we in alle 9 jaar dat we betrokken zijn bij Pefo Uganda nog niet eerder meegemaakt. Ze vinden het op het project zelf ook heel vervelend. Maar echt, het komt goed!

Omdat de scholen gesloten zijn probeert men de kinderen uit de buurt van het project te stimuleren om naar de bibliotheek op het project te gaan. Daar zijn veel boeken, zowel studieboeken als leesboeken en er is ook het nodige speelgoed. Vooral veel Lego dat vorig jaar in Friesland is opgehaald via een actie op een paar scholen.

In de bibliotheek zijn een paar leerkrachten en een vrijwilliger aanwezig om de kinderen te helpen en te stimuleren. Ook gaat men erop uit met de pick-up van het project om een omroep te doen om vooral naar de bibliotheek te komen. En wat betreft de kinderen die te ver van het project wonen om daar naar toe te lopen, gaat men met de pick-up met boeken naar die kinderen toe.

In Friesland hebben we ondertussen ook niet stilgezeten. Alle voorlichtingsbijeenkomsten met vrouwengroepen gingen weliswaar niet door. Maar we begonnen met het maken van mondkapjes. En dat werd een groot succes. We maakten reclame op Facebook, Marktplaats, we stonden verschillende keren in de krant met onze mondkapjes en Omroep Friesland hield een interview met ons. Dit resulteerde in de verkoop van meer dan 3000 mondkapjes! En het gaat nog steeds door. Onze eigen voorraad Oegandese stoffen was gauw op, maar we kregen diverse keren stoffen aangeboden van mensen die nog een Afrikaanse lap in de kast hadden liggen. Ook kregen we van iemand een gigantische hoeveelheid zwart elastiek, dat in het begin van de lockdown nergens meer te krijgen was. En nu het aantal besmettingen weer toeneemt, neemt de vraag naar mondkapjes ook weer toe. Dus als iemand nog een mooie Afrikaanse lap ergens heeft liggen, dan houden we ons aanbevolen.

De Doopsgezinde Kerk in Drachten hield deze zomer elke zaterdag een tweedehands boekenmarkt buiten op het plein voor de kerk. Wij werden uitgenodigd om daar ook aanwezig te zijn met onze stand. Dat aanbod namen we dankbaar aan. De eerste voorlichtingsavond is ook al weer geweest, met anderhalve meter afstand. Dat ging gelukkig heel goed. Maar de nabije toekomst blijft onzeker nu het virus weer zo oplaait. Laten we hopen dat u allen en zeker ook de grannies in Oeganda heelhuids deze tijd doorkomen.

Stand bij Doopgezinde Kerk
Onze groep met mondkapje