Jaarverslag 2012

De laatste maanden hebben de nodige activiteiten plaatsgevonden in Friesland wat Grannies2Grannies betreft. Tijdens het bezoek aan Uganda rond de jaarwisseling, tijdens welke reis ook het project van de Grannies werd bezocht, zijn er heel veel spullen gekocht in Uganda. Deze spullen waren niet door de Grannies gemaakt. Weliswaar zijn ze bezig met het maken van kettingen, manden, etc., maar de kwaliteit was nog niet zo goed dat die verkocht konden worden in Nederland. Inmiddels hebben ze veel bijgeleerd en hopelijk kunnen tijdens een volgend bezoek hun producten worden ingekocht.

Nu zijn de producten gekocht bij vrouwen op de toeristenmarkt in Kampala. De vrouwen waren ontzettend blij dat ze zo’n goede dag hadden. En de papieren kettingen zijn ingekocht bij een vrouwenproject in het noorden van Uganda. In dit gebied heeft het Leger van de Heer, onder leiding van Joseph Kony, jarenlang enorm huisgehouden.

Ook in Nederland hadden de oma’s niet stilgezeten. Er werd van alles gemaakt, prachtige schorten zijn genaaid, evenals leuke slabbetjes, boxkleden, baddoeken, prachtige spreien, tafellakens, etc. Er werden kaarten gemaakt, eierwarmers gebreid en vogelhuisjes getimmerd. En met dit alles gingen we “de boer op”.

Verkoop in de Poiesz supermarkt in Oudehaske op 25 mei 2012 en collecte kerk Oudehaske

We stonden een dag bij een supermarkt in Oudehaske, waar we op één dag voor 700 euro verkocht hebben. Het leuke hiervan was dat de stand die dag voor een groot deel bemenst werd door vrouwen uit Oudehaske zelf. Zo worden er steeds meer mensen betrokken bij het project. De zondag hierop werd in de kerk van Oudehaske een collecte gehouden voor de Grannies die ook veel geld opleverde.

Multi culti festival in Heerenveen.

Stand op het Multi culti Festival in Heerenveen op 2 juni 2012

Het was die dag prachtig weer en de belangstelling voor de stand was goed te noemen. Jammer was dat door de harde muziek het soms moeilijk was om een gesprek aan te gaan met de bezoekers van de stand. Op een gegeven moment kwam een mevrouw een stapel prachtige handgemaakte kaarten brengen voor de verkoop. Dat zijn mooie momenten. Veel mensen herkenden het project ook, omdat die avond daarvoor Hart van Nederland iets over de actie van de Amsterdamse Grannies op de school in Gouda had uitgezonden.

Opening dokterspraktijk in Burgum op 7 juli

Op 7 juli waren we aanwezig met de stand bij de opening van een nieuwe dokterspraktijk. Deze opening trok veel mensen, maar omdat de publiciteit rondom onze aanwezigheid slecht was geweest, hadden veel mensen hun portemonnee niet bij zich. En daar was het ons natuurlijk om te doen. Toch hebben we, ook door de persoonlijke benadering van ons groepslid Anne, nog goed verkocht.

Stand op het Multi Culti Festival in Burgum op 8 september

Ook in Burgum werd een Multi culti Festival gehouden. We hadden ons zelf hiervoor uitgenodigd, maar we werden allerhartelijkst ontvangen door de organisatie. De sfeer en het weer waren prachtig. De belangstelling was goed en de mensen reageerden heel positief op het project.

18 September was een spannende dag voor ons.

Voorlichtingsavond over het project bij de Vrouwen van Nu in Beetsterzwaag op 18 september

Die avond zouden we voor het eerst een avondvullend programma verzorgen. De Vrouwen van Nu uit Beetsterzwaag waren proefkonijn. Maar omdat we wel meteen goed van start wilden gaan, hadden we Ineke en Reiny van de Grannies-groep uit Amsterdam gevraagd aanwezig te zijn om ons die eerste avond te helpen. En dat bleek een goede samenwerking te zijn.Bijna onze hele groep was meegekomen om ervaring op te doen, want er volgen nog een aantal van deze avonden. Reiny en Ineke vertelden hoe ze waren begonnen, wat hun motivatie was en wat het project inhield. Ria van de groep uit Friesland vertelde hoe de groep in Friesland tot stand gekomen was en wat er tot nu toe gedaan was.

Binnen een jaar heeft Grannies2Grannies Friesland drie huisjes gerealiseerd. Daar zijn we best trots op. Ineke en Reiny deden hun verhaal aan de hand van een power point presentatie. In de pauze werd er flink gekocht door de vrouwen uit Beetsterzwaag bij onze stand. Na de pauze ging het programma verder met het vertonen van een film over het project in Uganda. Hierna werden de vrouwen ingedeeld in groepjes en werd er aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd over de rol van grootouders in Nederland en in Afrika. Al met al was het een leuke, inspirerende, en voor onze groep leerzame avond. Vrouwen uit Amsterdam, bedankt voor jullie ondersteuning.

Oogstmarkt Tijnje op 6 oktober 2012

Op 6 oktober moest onze groep zich opsplitsen. We hadden twee activiteiten op één dag. In Tijnje was de oogstmarkt, waar we met onze stand stonden. ’s Morgens kwam de regen met bakken uit de lucht, dat beloofde niet veel goeds. Maar ’s middags klaarde het weer op en kwam zelfs de zon te voorschijn. De verkoop was wel minder dan vorig jaar, want veel vrouwen uit Tijnje hebben immers al een kralenketting uit Uganda. Gelukkig hadden we ook nog andere leuke spullen te koop. Steeds meer mensen gaan voor ons aan het werk. We hadden nu hele leuke zelfgemaakte sieraden gekregen.

In Beetsterzwaag organiseerde de Tropische Kas een appeldag

Appeldag in de Tropische kas in Beetsterzwaag op 6 oktober 2012

Hier verkochten wij grannies voor de Grannies uit Uganda. Elke granny was versierd met een vlaggetje met daarop het logo van Grannies2Grannies Friesland en een Ugandees armbandje. We werden door diverse bezoekers geprezen voor het originele idee. Maar eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat wij dit idee afgekeken hebben van de Grannies uit Oestgeest, bedankt Grannies. Deze actie bracht ongeveer 250 euro op, wij vonden dat een goed resultaat.

Kerkdienst Tijnje/Terwispel in het teken van kerkdiensten wereldwijd en de Grannies, 28 oktober

Op deze zondag hebben een paar leden van de groep Grannies2Grannies Friesland een kerkdienst georganiseerd voor de leden van de PKN-gemeente Tijnje/Terwispel, met als thema “kerkdiensten wereldwijd”. Bij de organisatie werden ze geholpen door een paar andere leden van de kerk. Voor deze dienst was speciaal een filmpje gemaakt met een impressie van een kerkdienst in Uganda. Ook werd een power point presentatie gegeven van het project van de Grannies in Uganda. De collecte ging naar het project. Hoewel het aantal bezoekers niet zo groot was, waren de reacties op deze dienst heel positief.

Kerkdienst Doopsgezinde Gemeente in Drachten, ook op 28 oktober.

Onze groep moest zich weer splitsen, want op hetzelfde moment werd in Drachten een kerkdienst gegeven waar we ook een power point presentatie hielden over het project van de Grannies. Ook hier ging de collecte naar het project. Na afloop kregen we veel positieve reacties. Een mevrouw kwam € 50 brengen, dat ze, na overleg, uit een potje voor vrouwenactiviteiten had gehaald.

De meeste activiteiten hebben we nu gehad voor dit jaar. Ons wacht nog een driedaagse verkoop eind november in de Doopsgezinde Kerk in Drachten. Wij houden ons aanbevolen voor leuke en originele spullen om te verkopen. Dus wie helpt ons? Heeft u iets voor ons dan kunt u altijd contact opnemen met Ria Bakker, tel. 0513 57 1369 of via de mail: riatinybakker@hotmail.com.