Jaarverslag 2015

Ook 2015 is een goed jaar geweest voor Grannies 2 Grannies Friesland. Wij hebben ruim 16000 euro opgehaald, goed voor in elk geval 5 huisjes.

Dee grannies tijdens hun tweewekelijkse bijeenkomst.

Het jaar begon meteen al goed met een grote bijdrage van de Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp. Deze bijdrage was goed voor een heel huisje. En het jaar eindigde ook weer goed dank zij de Doopsgezinde Gemeente uit Aalsmeer. We kregen een deel van de opbrengst van de jaarlijkse bazaar. De kans is zelfs groot dat dit bedrag verdubbeld wordt door de gemeente Aalsmeer.

Verder kregen wij geld van twee afdelingen van de Soroptimisten en een afdeling van de Odd Fellows. Ook nam de wereldwinkel Havelte kettingen van ons af. Ze hebben een mooi hoekje ingericht met, naast de kettingen, ook informatie over ons project. Een oude dame vierde haar verjaardag en vroeg als cadeau geld voor de grannies. Een echtpaar dat 50 jaar getrouwd was vroeg in plaats van cadeaus ook een bijdrage voor de grannies. Dat leverde ook een mooi bedrag op. Helaas is de mevrouw een paar maanden na het feest overleden. De Passage in Oudehaske gaat ons gedurende twee jaar steunen. Zo kregen we de opbrengst van hun kerstconcert. En in november leverde een verloting tijdens de Provinciale dag van de Doopsgezinde zusters veel geld op. 2015 was dus een jaar waarin we ruim gesteund werden door diverse Doopsgezinde Gemeentes.

De Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer voorafgaand aan de jaarlijkse bazaar.

Naast de vrouwen van onze eigen groep gaan ook steeds meer andere mensen voor ons aan het werk. We kregen prachtige tassen, gebreide en gehaakte poppen en beesten, sieraden, sjaals, mutsen, babysokjes, etc. Zelfs in Frankrijk wordt er gehaakt voor de grannies in Uganda! Deze spullen verkopen we dan tijdens de voorlichtingsavonden die we geven. Dit jaar hebben we in totaal 9 avonden verzorgd voor allerlei groeperingen, zoals Vrouwen van Nu, Christelijke Plattelandsvrouwen, de ANBO, de Vrouwenkamer in Heerenveen, etc. we stonden op 6 braderieën en op 3 provinciale dagen van diverse vrouwenorganisaties. Bijzonder was het SIVO festival in Odoorn. Dit is een Wereld dans- en muziekfestival. De prachtigste folklore groepen uit de hele wereld traden daar op. Wie had dat verwacht in een klein plaatsje als Odoorn. We hebben niet veel verkocht daar, maar degenen die in de stand op de bijbehorende multi-culturele markt stonden hadden wel een prachtige dag!

Eind november stonden we zoals gebruikelijk ook weer drie dagen op de Wereldmarkt in de Doopsgezinde Kerk in Drachten. En ook dit jaar kregen we weer een fiets voor de verloting op het multiculti festival in Heerenveen van de heer Gerard van der Veen van Tweewielers in Heerenveen.

In December bracht Justine Ojambo, de koördinator van PEFO Uganda, ons een bezoek. Hij wordt elk jaar uitgenodigd door de Hogeschool in Den Haag om daar gastlessen te geven over de zin van ontwikkelingssamenwerking. Een bezoek van Justine is altijd heel inspirerend. Deze man is zo bevlogen en weet dat zo goed over te brengen. Misschien ook goed om te melden is dat de kosten die PEFO maakt, zoals kosten voor huisvesting en personeel, volledig betaald worden door een Canadese organisatie. Onder deze organisatie, de Stephen Lewis Foundation, vallen wel 300 grannies-groepen met in totaal 20.000 actieve oma’s, een aantal om jaloers op te zijn. Omdat er voor ons geen kosten voor PEFO afgaan en wijzelf ook nauwelijks kosten hebben, kunnen wij garanderen dat al het geld dat binnenkomt rechtstreeks aan de huisjes besteed wordt.

Justine Ojambo, koördinator PEFO

Verder kunnen we vermelden dat Marijke Dijkstra onze groep komt versterken. Marijke heeft nu nog niet zoveel tijd omdat ze nog als leerkracht voor de klas staat. Maar ze kan zich nu vast wel inwerken en hopelijk gaat ze in de toekomst nog veel van zich laten horen.

Waar we ook heel blij mee zijn is onze nieuwe website. Deze is gemaakt door Frans Ooms uit Tijnje. We zijn hem hier heel dankbaar voor. Het was veel werk, maar het resultaat is om trots op te zijn. U kunt hem bekijken op www.grannies2granniesfriesland.nl. We hebben ook een eigen e-mailadres, dat is grannies2granniesfriesland@hotmail.com.

Aan het eind van dit jaarverslag willen wij iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook geholpen heeft met het realiseren van weer 5 huisjes voor de grootmoeders in Uganda. De nood is hoog. We hopen dan ook in 2016 weer zo’n mooi resultaat te halen. Wij doen ons best.