Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als een zeer bijzonder jaar, het jaar van het Covid-19-virus. In februari werd er nog een bezoek gebracht aan de grannies in Jinja, niet wetende dat dit bezoek voorlopig het laatste zou zijn.

Januari was meteen een drukke maand omdat we nog steeds de nodige reacties kregen naar aanleiding van de uitzending van MAX Maakt Mogelijk in november 2019. Eén van die reacties was een telefoontje uit Spanje van ene mijnheer Lycklama à Nijeholt, dat verregaande gevolgen zou hebben. Maar daarover later meer. De uitzending was dit jaar nog een paar keer in de herhaling en elke keer kregen we weer donaties binnen. Kortom, de uitzending was weer een enorm succes en er konden weer de nodige grannies en kleinkinderen ontzettend blij gemaakt worden met een nieuw huisje! Tijdens de reis in februari konden we weer met eigen ogen aanschouwen wat een enorme verbetering zo’n nieuw huisje betekent voor de granny en haar kleinkinderen.

We konden in januari gelukkig nog vier voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen voordat alle activiteiten stil vielen vanwege het coronavirus. Eén van die activiteiten was het geven van een kleine presentatie tijdens een kerkdienst van de Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude. De gemeente wilde het hele jaar activiteiten organiseren voor de grannies in Oeganda. Helaas konden de meeste activiteiten niet doorgaan, maar in december kregen we tijdens een kerkdienst toch een prachtig bedrag van ruim 2000 euro overhandigd!

Noodhulp actie:

Toen het coronavirus ook Oeganda bereikte, stelde de regering van Oeganda meteen een hele strenge lockdown in. Men had ervaring met het ebolavirus en dat kwam nu goed van pas. Alle openbaar vervoer werd verboden, winkels en markten moesten sluiten en de scholen gingen dicht.

Het gevolg was echter desastreus: mensen kwamen zonder inkomen en dus zonder voedsel te zitten, medicijnen waren niet meer te krijgen. De grannies konden niet meer naar hun akkertjes om voedsel te verbouwen of te oogsten. Dit bracht veel onrust en boosheid met zich mee. Op het project reageerde Justine, de coördinator van Pefo Uganda vrijwel onmiddellijk door een noodkreet te sturen naar Grannies2Grannies Friesland. Wij mobiliseerden onze achterban en het resultaat was geweldig. In twee weken tijd is er 45.000 euro opgehaald. Naast onze vaste donateurs, familie en belangstellenden, hebben ook MAX Maakt Mogelijk en Wilde Ganzen een grote bijdrage geleverd. Dankzij deze actie konden 1000 grannies en hun kleinkinderen van voedsel en medicijnen voorzien worden. En kon  sister Rose, de zuster van het nabijgelegen kliniekje langs grannies gaan die medicijnen nodig hadden.

Omdat de coördinator van Pefo Uganda, Justine Ojambo, begin juni naar Nederland zou komen, hadden we een paar donateursbijeenkomsten gepland. Wij wilden zo graag kennis maken met een aantal vaste donateurs en de komst van Justine leek ons een mooie gelegenheid daarvoor. Dan konden de donateurs ook kennis maken met Justine. Helaas bleek al gauw dat Justine niet naar Nederland kon komen en ook dat de bijeenkomsten met de donateurs niet door konden gaan.

Wij zijn toen in de zomer zelf een paar donateurs gaan bezoeken. Het was zo leuk om eindelijk  een paar van de mensen die ons al zo lang en ruimhartig steunen in levende lijve te ontmoeten. Het was ook zo mooi om te horen hoe deze mensen in het leven staan, daar werden we heel blij van. En een echtpaar dat deel uitmaakt van een stichting waar we ook zo geweldig door gesteund worden kwam zelfs naar Friesland om een aantal van onze grannies te ontmoeten. Ook dat was een prachtig en inspirerend bezoek.

Goed nieuws is dat, ondanks de coronacrisis, de bouw van de huisjes gewoon doorgaat. Er is wel een probleem met de baksteenmachine. Deze wordt oud en begeeft het regelmatig. Dan moeten er weer nieuwe onderdelen gekocht worden. En dat was lastig toen alle winkels dicht waren vanwege de lockdown. Het probleem werd opgelost door tijdelijk gebakken stenen te kopen. Ook duurde het wat langer voordat de huisjes die gedurende de eerste helft van 2020 gebouwd werden, klaar waren. Maar dit had niet zozeer met de lockdown te maken als wel met de enorme regenval gedurende de eerst maanden van het jaar. Het wachten is nu op de rapporten van de huisjes die in de tweede helft van dit jaar gebouwd zijn. In totaal zijn er in 2020 vijftig huisjes gebouwd. Dit is een enorm aantal. Het is toch fantastisch dat hierdoor het leven van 50 grannies en 300 à 350 kleinkinderen enorm is verbeterd. Het complete financiële overzicht 2020 zult u in de loop van het voorjaar kunnen inzien op het blog van de Pefo Nederland, pefo-nl.blogspot.com.

Mondkapjes:

Omdat stilzitten nu niet bepaald in de aard zit van de Friese grannies bedachten we dat we wel eens een paar mondkapjes zouden kunnen maken. Misschien konden we die wel verkopen. Dus begonnen we aarzelend met een klein aantal mondkapjes.  Al gauw bleek dit een groot succes te zijn en stroomden de bestellingen binnen uit het hele land.   

De grannies brachten dagen door achter de naaimachine. Gelukkig hadden we, toen we in november 2019 met de groep in Oeganda waren allemaal veel Afrikaanse stoffen ingekocht. Iedereen leverde haar stof graag in voor de mondkapjes. Omdat we niet de enigen waren die mondkapjes gingen maken, was al snel nergens meer zwart elastiek te krijgen. Wat waren we blij met de enorme zak elastiek die we van iemand uit Aalsmeer kregen! Ook kregen we van veel mensen stof aangeboden waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. De bestellingen varieerden van 1 tot 400 mondkapjes! De grootste bestelling kwam van het Kei-college uit Heerenveen. De leerlingen wilden de dag voor de kerstvakantie een actie houden en de mondkapjes verkopen. Helaas gingen de scholen twee dagen voor de kerstvakantie dicht. Hopelijk gaat de actie in januari nog wel door. Ook de gemeente Opsterland en de gemeente Heerenveen bestelden mondkapjes bij ons voor de Voedselbank.

In totaal hebben we meer dan 5000 mondkapjes gemaakt. De totale opbrengst stond eind december 2020 op ruim 21.000 euro.

Boekenmarkten Doopsgezinde Kerk Drachten:

Gelukkig konden de tweedehands boekenmarkten die de Doopsgezinde Kerk in Drachten maandelijks organiseert op een gegeven moment wel weer doorgaan. Wij werden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn met onze mondkapjes. In de zomer werden de boekenmarkten buiten gehouden, in september wekelijks binnen. De Doopsgezinde Kerk steunt ons al jaren. Wij voelen ons altijd zo welkom bij ze, we zijn ze zeer dankbaar voor hun steun al die jaren. In november organiseren ze altijd een Wereldmarkt. Goede doelen kunnen dan drie dagen lang terecht in de kerk om hun spullen te verkopen. Zo ook dit jaar. Maar op de tweede dag kwamen er een paar BOA’s vertellen dat dit geen verkoop was, maar een evenement en dat mocht niet. Heel jammer van al het werk dat de mensen van de kerk verzet hadden voor deze Wereldmarkt. We mochten die dag nog wel open blijven, maar de laatste dag ging niet meer door. Gelukkig hadden we al goede zaken gedaan de eerste twee dagen. En dat is alleen maar gunstig voor de grannies in Oeganda, want het zijn vooral door hen gemaakte spullen die wij verkopen, waardoor zij weer wat verdienen.

Boekenmarkt Doopsgezinde Kerk Drachten met onze stand daarbij.

Bijzondere ontwikkelingen:

Scholenproject:  Er zijn ook een paar bijzondere ontwikkelingen gaande die niet direct de bouw van huisjes betreft, maar wel van enorme betekenis zijn voor het welzijn van de grannies, voor de toekomst van veel kinderen en voor de werkgelegenheid van de plaatselijke bevolking. En deze ontwikkelingen zijn allemaal een gevolg van de uitzendingen van MAX Maakt Mogelijk. Daar zijn we Omroep MAX ontzettend dankbaar voor.

Op een zondag in januari 2019 kregen wij een e-mail van een echtpaar uit Ede. Na een heel gezellige oudejaarsavond zaten ze die zondagmiddag wat op de bank te zappen. Ze vielen midden in een uitzending van MAX Maakt Mogelijk over ons project in Oeganda. Dat raakte ze zo dat ze onmiddellijk een e-mail stuurden met allerlei vragen. Ze steunden maandelijks verschillende goede doelen, maar ze waren al een tijd lang op zoek naar één project waarbij ze ook echt het verschil konden maken. En misschien was dat wel ons project!

Ze zijn met het hele gezin in de meivakantie van 2019 naar het project in Oeganda gegaan en dat overtuigde hen dat ze met dit project verder wilden. Ze wilden zich graag richten op het onderwijs. Inmiddels steunen ze een aantal scholen op diverse manieren. Ze hielpen bijvoorbeeld een school die vlakbij het kantoor van Pefo Uganda in Jinja staat, de Light Primary school, af te bouwen. In Busia, waar ook een afdeling van Pefo Uganda is, hebben ze ook een school afgebouwd, betalen ze een deel van de salarissen van de leerkrachten en krijgen de kinderen elke middag een lunch in de vorm van een grote beker maïspap.

In 2020 zijn ze, met steun van de Rabobank en een paar vrienden en familieleden, een visserijproject begonnen aan het Victoria-meer. Het project leert de arme lokale vissers een duurzame en veilige manier van vissen en levert veel werkgelegenheid op. Er is ook aandacht voor opleidingen zodat de talrijke jeugd in dit arme gebied aan Lake Victoria uitzicht krijgt op een betere toekomst. Ze hopen begin januari de eerste vissen in de kooien op het meer uit te gaan zetten.

De aankomst van de boot voor het visserij-project

 Lycklama Resthome: Een ander prachtig project is het gevolg van het tweede programma dat MAX Maakt Mogelijk uitzond in november 2019 over de grannies in Oeganda.  Wij zaten op dat moment met onze hele groep in Oeganda. De dag na de uitzending kreeg ik een appje van Truus van MAX dat ene mijnheer Lycklama uit Spanje een grote gift wilde doneren. Bij MAX kregen ze wel vaker dit soort berichten binnen en meestal ging het niet door. Maar deze mijnheer bleek wel serieus te zijn. Nu hadden ze op het project in Oeganda al heel lang de wens om een soort rusthuis voor de grannies te bouwen. Niet dat de grannies daar dan permanent verbleven, zo’n constructie kennen ze daar niet, maar het moest een plek worden waar de grannies even een paar dagen bij konden komen van de zware taak die elke dag op hen rust. Dit voorstel sprak de heer Lycklama wel aan, hij wilde dit wel financieren.

De zoon van de heer Lycklama voerde de besprekingen namens zijn vader. Er werden tekeningen gemaakt, een begroting opgesteld, een contract getekend en in april 2020 was het zover: de bouw van het Lycklama Resthome kon beginnen. Het bijzondere was dat de familie Lycklama à Nijeholt nauw verbonden is met Friesland en in het bijzonder met Opsterland, de gemeente waar wij als Grannies2GranniesFriesland ontstaan zijn.

Op 16 november 2020 is het Lycklama Resthome geopend. Helaas kon Omroep MAX, in verband met corona, niet met een filmploeg naar Oeganda om hier opnames van te maken en kon de zoon van de oude mijnheer Lycklama er ook niet bij zijn. Maar gelukkig heeft een lokale filmploeg de opening wel kunnen filmen. En misschien gaat Omroep MAX komend jaar alsnog het Lycklama Resthome filmen. De grannies zijn in ieder geval ontzettend blij met hun Resthome.

Deze lokale filmploeg heeft ook weer een aantal grannies gefilmd, om te beginnen Florence Badaaza. Dit was de granny die in de tweede uitzending van MAX Maakt Mogelijk te horen kreeg dat ze een nieuw huisje zou krijgen. Nu werd ze gefilmd in haar nieuwe huisje. Wat was ze blij. Ook werden twee grannies gefilmd die nog geen nieuw huisje hadden, maar daar wel dringend behoefte aan hadden. De grannies vertelden ook over de impact die het coronavirus op hun leven had. Op 19 december werden deze opnames gebruikt voor een nieuwe uitzending van MAX Maakt Mogelijk, de derde alweer over ons project. Dit hadden wij nooit voor mogelijk gehouden!

Schoolfees: Het begon met een mevrouw uit Leeuwarden die een huisje gedoneerd had. Zij wilde ook wel graag een kind ondersteunen door het schoolgeld te betalen. De grannies hebben meestal geen geld om dit voor hun kleinkinderen te betalen. De kinderen worden af en toe wel illegaal naar school gestuurd, maar dit is nooit structureel. Inmiddels kunnen er dankzij onze donateurs al 54 kinderen permanent naar school. Meestal betreft het de kleinkinderen van de granny die een huisje heeft gekregen van de betreffende donateur. Maar ook “losse” kinderen worden soms gesponsord. Onderwijs is van doorslaggevend belang om uit de armoedeval te kunnen ontsnappen. Dat vonden de dames van Casa Ladies with a Mission ook. Eind december organiseerden zij een digitale bingo-avond met als resultaat dat de 6 kleinkinderen van Florence Nabirye de hele primary school kunnen voltooien!

En nog even een mooi bericht: De grannies van de naaiclub hebben 15 naaimachines ontvangen van Gered Gereedschap. Zij hoeven nu niet meer elke keer hun kleinkinderen alleen te laten om op het project te gaan naaien. Dat kunnen ze nu gewoon thuis doen. Ook kunnen ze nu opdrachten van anderen aannemen, zodat zij weer een inkomen krijgen.

Rest mij nog te vertellen dat wij als bestuur van Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda in 2020 vijf keer vergaderd hebben, één keer live en vier keer via Skype.

Grannies2GranniesFriesland heeft drie keer vergaderd, alle drie keren live. De laatste keer geheel volgens de voorschriften in een zaaltje van de PKN kerk in Tijnje. Daar kregen we van Elske Beintema namens de Fair Trade Commissie van de gemeente Opsterland het Fairtrade certificaat overhandigd. Dit vanwege het feit dat wij de spullen die wij in onze stand verkopen rechtstreeks en voor een eerlijke prijs inkopen bij de grannies in Oeganda. In juni hebben we afscheid genomen van Anne, een granny van bijna het eerste uur. En we konden Peta verwelkomen als nieuw lid van onze groep.

Tot slot willen wij iedereen, die ons op welke wijze dan ook steunt bij het werk dat we voor de grannies in Oeganda doen, heel hartelijk bedanken.  U maakt het mogelijk dat de grannies en hun kleinkinderen weer hoop voor de toekomst krijgen.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.grannies2granniesfriesland.nl. Binnenkort zult u een vernieuwde versie van de website te zien krijgen, we zijn hier druk mee bezig.

.