Grannies2GranniesFriesland

  • Grannies2GranniesFriesland is een werkgroep bestaande uit 11 grootmoeders.
  • Wij zijn onderdeel van Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda.
  • Wij steunen een organisatie in Oeganda, Pefo Uganda genaamd die zich richt op ondersteuning, empowerment en economische zelfstandigheid van grootmoeders die de permanente zorg hebben voor meerdere kleinkinderen en vaak in hutjes wonen die elk moment kunnen instorten.
  • Wij proberen geld bij elkaar te krijgen om huisjes te financieren voor deze grootmoeders, zodat ze op een menswaardige manier kunnen leven.

Grannies2GranniesFriesland is een werkgroep bestaande uit 11 grootmoeders. Wij zijn onderdeel geworden van Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda. Wij voelen ons betrokken bij de situatie van grootmoeders (grannies) in Afrika. Wij beseffen hoe groot het verschil is tussen onze rol hier als grootmoeder en de rol die de grannies in Oeganda moeten vervullen. De rol van grootmoeders in ontwikkelingslanden is veel minder vrijblijvend en minder gezellig dan de rol van de meeste grootmoeders in Nederland. Wij  vroegen ons af hoe wij iets kunnen betekenen voor de grannies in de derde wereld. Wij kwamen in contact met een Oegandese organisatie PEFO Uganda genaamd. Dit is een zogenaamde community based organisatie, wat betekent dat de organisatie door de plaatselijke bevolking is opgericht. Dit project is gevestigd in Jinja. In de omgeving van dit stadje wonen veel grannies die de permanente zorg hebben voor hun kleinkinderen. Deze grannies wonen vaak in lemen hutjes, die vreselijk lekken en op instorten staan. Pefo Uganda probeert  de leefomstandigheden van deze grannies en hun kleinkinderen te verbeteren. Wat ons bijzonder aanspreekt aan Pefo Uganda is dat zij vooral werken aan de kracht van deze grannies.

We kwamen tot de volgende doelstelling: wij willen geld bijeenbrengen om huisjes te kunnen bouwen voor de grannies, die verbonden zijn aan PEFO Uganda en hun kleinkinderen.

In de beginjaren waren wij gewoon een losse werkgroep. Maar naarmate we meer activiteiten gingen ontplooien kregen we behoefte aan een meer structurele organisatie. We namen daarom contact op met Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda, een Nederlandse stichting gevestigd in Utrecht.  Dit is een stichting die, zoals de naam al zegt, zich sinds 2004 bezig houdt met het ondersteunen van de activiteiten van Pefo Uganda. En omdat wij ook voor Pefo Uganda werkten, was het logisch dat wij onderdeel werden van Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda.  

Op 1 oktober 2011, heel toepasselijk op de dag van de ouderen, werd in Tijnje, een dorpje in Friesland ergens tussen Drachten en Heerenveen, de eerste activiteit van Grannies2GranniesFriesland gehouden.

Uitgangspunten van onze groep zijn:

  1. Een wederzijds respect en grote waardering voor de waardigheid, intelligentie en moed van de Afrikaanse grootmoeders.
  2. We gaan uit van de natuurlijke organisatiekracht van vrouwen.
  3. Onze agenda wordt bepaald door PEFO Uganda: zij zijn de experts die aangeven wat het beste werkt voor hun gemeenschap.

Grannies2GranniesFriesland bestaat uit 11 vrouwen. Dit zijn Yvonne Kentie, Ria Bakker, Klara Dam, Alie de Bruin, Geertje Jeeninga, , Fetsje Bosma, Marijke Dijkstra, Riny Nicolai, Klaske Duursma, Rhodé Tanje en Peta Beijert.  Wij geven lezingen in de hele provincie en soms ook daarbuiten. Ook staan wij op markten en braderieën en vertellen wij iets over ons project tijdens kerkdiensten. Wij zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding voor onze werkzaamheden. Als we naar Oeganda gaan, doen we dat uiteraard ook geheel op eigen kosten. Wij kunnen garanderen dat, als er 3200 euro binnen gekomen is (de kosten van een huisje), het hele bedrag ook besteed wordt aan de bouw van het huisje.

De leden van Grannies2GranniesFriesland