Jaarverslag 2016

Als we terugkijken op het jaar 2016, dan kunnen we concluderen dat het alweer een goed jaar geweest is voor de grootmoeders in Uganda en voor onze organisatie, Grannies2Grannies Friesland. Want ook dit jaar hebben we weer 5 huisjes weten te realiseren. We begonnen ooit met het idee dat het fantastisch zou zijn als we elk jaar 2 huisjes bij elkaar konden krijgen. En nu is het voor de tweede keer op rij al weer gelukt om 5 huisjes te financieren. En we hebben al weer een aardig begin voor het eerste huisje van 2017. In totaal hebben we vanaf oktober 2011 tot eind december 2016 23 huisjes kunnen realiseren. Dat betekent voor 23 grannies en minstens 100 kinderen een heel nieuwe start van hun leven.

Maar ook in 2016 hebben we het uiteraard niet alleen gedaan. We hebben veel steun gekregen van een aantal vaste donoren (sommige daarvan zijn anoniem), familieleden en vrienden.  Hieronder volgt een opsomming van een aantal bijzondere schenkingen:

–          Zoals vorig jaar al geopperd werd in het jaarverslag 2015 verdubbelde de gemeente Aalsmeer inderdaad de opbrengst van de jaarlijkse bazar van de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer.

–          Ook de Doopsgezinde Gemeente in Drachten schonk ons weer een extra gift. Zij steunt ons al een aantal jaren, zowel financieel als door haar warmte en behulpzaamheid. We zijn ze daar heel dankbaar voor.

–          De Vitusstichting in Leeuwarden schonk zelfs een heel huisje. De gelden van deze stichting zijn bijeen gebracht door de Zusters Franciscanessen van het voormalige Sint Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden. De stichting is nu niet meer katholiek, maar ze zijn nog wel steeds betrokken bij de noden en zorgen van mensen.

–          Al een aantal jaren krijgen we elk jaar een nieuwe oma-fiets van de fietsenzaak Heerenveen Tweewielers. Dit jaar werden het zelfs twee oma-fietsen. We verkochten lootjes tijdens de braderie in Drachten en het Multi culti festival in Heerenveen en ook de nodige familieleden, vrienden en buren moest er aan geloven. De twee fietsen brachten bij elkaar bijna 600 euro op.

–          Het 50-jarig huwelijksfeest van één van onze familieleden bracht 350 euro op voor de grannies.

–          Heel bijzonder was het fantastische bedrag dat de kinderen van de christelijke basisschool de Fjouwerhoeke in Hantumahuizen bij elkaar gebracht hebben. Door elke week een klein bedragje mee naar school te nemen hebben de kinderen in totaal  936,25 euro opgehaald. Samen met een betrokken lid van het bestuur van deze school hebben we in alle klassen iets verteld over het project. Prachtig zoals ook de hele jonge kinderen reageren op het verhaal en de dia’s.

–          In Sneek is een kleine groep mensen een paar jaar actief geweest voor het project. Door o.a. tweedehandsspullen te verkopen hebben ze in totaal een heel huisje bij elkaar weten te financieren. Een prachtig resultaat.

–          Ook dit jaar werden we weer gesponsord door Timmerbedrijf Straatman uit Tijnje.

–          De Passage uit Oudehaske schonk ook dit jaar de opbrengst van hun kerstconcert aan Grannies2Grannies Friesland.

–          En last but not least kregen we ook dit jaar weer een geweldig bedrag van de Hubertine Stichting uit Leeuwarden. Deze stichting beheert de nalatenschap van goudsmid en horlogemaker Hubert Kraak en zijn vrouw Tine Steenhuizen.

Ook het afgelopen jaar hebben we weer voorlichting gegeven bij allerlei vrouwenorganisaties, zoals Doopsgezinde zusterkringen, afdelingen van de Passage en de Christelijke vrouwenverenigingen, Vrouwen van Nu, etc. In totaal gingen we hiervoor 9 keer op stap. Hetzelfde aantal keren gingen we op stap naar diverse braderieën en markten, zoals de braderie in Drachten, het Multi culti festival in Heerenveen, de appeldag in Beetsterzwaag, de Wereldmarkt in de Doopsgezinde Kerk in Drachten en de kerstmarkt voor het personeel van de christelijke basisscholen in Kollum en omgeving.

We gingen zelfs de grens over, de Friese grens dan, en gaven voorlichting aan de Soroptomisten de Reestlanden in Drenthe. Deze vrouwenorganisatie gaat ons 2 jaar lang steunen door middel van het houden van allerlei acties.

Hoewel wij gedurende ons hele bestaan altijd heel zelfstandig geopereerd hebben, vielen wij officieel onder de stichting Worldgranny. De doelstelling van Worldgranny, het ondersteunen van ouderen in derde wereldlanden sloot goed aan bij onze doelstelling. En het scheelde ons een hoop administratief gedoe, ook wat betreft het verkrijgen van een ANBI-registratie.  Maar gedurende het jaar 2016 veranderde de doelstelling van Worldgranny: ze gingen zich meer richten op sociaal ondernemerschap.

Nu bestond sinds een aantal jaren ook de Stichting PEFO Nederland, een stichting die PEFO Uganda ondersteunt. En PEFO Uganda is ook de organisatie waar wij voor werken. Dus wat was er logischer dat wij de overstap zouden maken van Worldgranny naar PEFO Nederland. We zijn met deze stichting in gesprek gegaan en van beide kanten was er veel enthousiasme om samen te gaan werken. Per 1 januari 2017 zijn wij een aparte afdeling van PEFO Nederland geworden. Wij blijven onze zelfstandigheid behouden, maar officieel vallen wij nu onder de stichting PEFO Nederland. Eén van onze grannies heeft zitting in het bestuur van PEFO Nederland. En wij gaan samenwerken waar mogelijk en wenselijk. Dit houdt in dat wij ook een nieuw bankrekeningnummer hebben. Net als bij Worldgranny het geval was is dit rekeningnummer speciaal voor het huizenproject in Jinja. Het nieuwe rekeningnummer wordt NL37 SNSB 0945 5212 51 op naam van Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda., gevestigd te Utrecht. Ook PEFO Nederland is ANBI-geregistreerd. Dit houdt in dat u uw giften kunt aftrekken van de belasting. Wij hopen op een goede samenwerking met PEFO Nederland en hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Ook dit jaar bezocht Justine Ojambo, koördinator van PEFO Uganda Nederland om gastlessen te geven aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. En ook nu weer bracht hij een bezoek aan Friesland. Hij vertelde dat PEFO Uganda steeds meer de nadruk gaat leggen oop empowerment. De bedoeling hiervan is dat de grannies van het project de regie over hun eigen leven terugkrijgen. En vooral dat ze weer hoop krijgen op een beter bestaan. Daarnaast wordt de boerderij steeds meer het centrum van allerlei activiteiten, ook mensen uit de omgeving kunnen daar terecht voor kennis en informatie. Kennis, bekwaamheid en houding zijn de drie aspecten waar veel aandacht aan wordt besteed. Zo is er afgelopen jaar een bibliotheek ingericht. Ook het kantoor van PEFO Uganda zit nu op het terrein van de boerderij. En een nieuwe ontwikkeling is ook dat er op de boerderij drie klaslokalen zijn ingericht waar kinderen van grannies een vak kunnen leren. Ze kunnen hier leren voor kapster, naaister en timmerman.

Hieronder ziet u een paar foto’s van de activiteiten die op de boerderij plaats vinden. Met de vocational section wordt de beroepsafdeling, in dit geval de timmerafdeling bedoeld en met de tailering section wordt de naai-afdeling bedoeld.

Wat onze groep in Friesland betreft, wij zijn nog steeds met 8 vrouwen. Dit ondanks het feit dat twee oma’s verhuisd zijn naar een andere provincie. Deze vrouwen blijven betrokken bij onze groep, sterker nog, ze starten nieuwe initiatieven in de regio waar ze nu wonen. Het is fijn dat de vrouwen die er pas bijgekomen zijn zich ook al goed ingewerkt hebben en ook de lezingen kunnen geven.

Boven van links naar rechts: Alie de Bruin ,Anne Rijke ,Marijke Dijkstra, Klara Dam , Yvonne Kentie
zittend: Ria bakker, Geertje Jeeninga, Fetsje Bosma

Onze webmaster Frans Ooms is inmiddels ook verhuisd. Zijn werk wordt overgenomen door Klaas van den Burg. We zijn heel blij dat Klaas ons wil helpen mochten er problemen zijn met de website, www.grannies2granniesfriesland.nl. Verder kunt u ons bereiken via ons e-mailadres grannies2granniesfriesland@hotmail.com.

Aan het eind van dit jaarverslag willen wij iedereen hartelijk bedanken die ons, op wat voor manier dan ook, geholpen heeft met het realiseren van weer 5 huisjes voor de grannies in Uganda. We blijven doorgaan, er zijn nog zoveel grannies die dringend een huisje nodig hebben. Justine Ojambo, de koördinator van PEFO Uganda formuleerde het als volgt: “ jullie hebben geen idee wat zo’n nieuw huisje betekent voor een oma, het is zo ontzettend groot en belangrijk. Het is het begin van een nieuw leven voor haar en voor haar kleinkinderen!”.