Jaarverslag 2014

Grannies to Grannies Friesland heeft in 2014 6 huisjes gerealiseerd.

Mede dank zij uw steun hebben wij, Grannies to Grannies Friesland in 2014 bijna € 18.000 opgehaald. Dit betekent dat er in Uganda 6 huisjes gebouwd kunnen worden voor 6 grootmoeders en ongeveer 40 kleinkinderen. Dit betekent een hele nieuwe start voor deze grootmoeders en kleinkinderen. Vanuit een goede woonsituatie kunnen zij verder werken aan het opbouwen van hun leven.

Alle grootmoeders die een nieuw huisje krijgen, moeten deelnemen aan de wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd door onze partnerorganisatie PEFO. Ze ontdekken zo dat ze er niet alleen voor staan. Ze ondervinden veel steun aan elkaar. Ze kunnen opvoedkundige problemen met elkaar bespreken. Ook krijgen ze onderricht in hoe ze om moeten gaan met hun beesten en hoe ze groente moeten verbouwen of een kleine koffieplantage moeten beginnen. Kortom, op alle fronten boeken ze vooruitgang. Van afhankelijke wezens worden het sterkte vrouwen. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste.

Hoe is dat bedrag van € 18.000 bij elkaar gekomen? We hebben in 2014 niet stilgezeten. We hebben 7 voorlichtingsavonden gegeven aan allerlei groeperingen, zoals Vrouwen van Nu, de Anbo, de Christelijke Plattelandsvrouwen, etc.

Ook hebben we verschillende keren op braderieën gestaan, zoals op het Multi Culti Festival in Heerenveen, de appeldag in Beetsterzwaag, de boekenmarkt in Tijnje en de braderie in Drachten.

Een paar bijzondere evenementen of gebeurtenissen waren de volgende:

In februari hoorden we dat de Lions Opsterland ons gingen helpen met het bouwen van 2 huisjes! Dit was natuurlijk helemaal te gek! Dat wilden we wel met de hele wereld delen, maar het beperkte zich tot een stuk in de Woudklank, het huis-aan-huis-blad voor de gemeente Opsterland.

In maart stonden we 3 dagen in de hal van het Antonius Ziekenhuis in Sneek met onze stand. Dit naar aanleiding van een fototentoonstelling over ouderen in Afrika.

Foto tentoonstelling

De lagere school in Langweer organiseerde begin juli een fair voor de grannies in Uganda. De kinderen hadden allemaal leuke dingen gemaakt die ze tijdens de fair verkochten.

Lagere school Langweer
Langweer

De ondernemersvereniging in Langweer zorgde voor de muzikale omlijsting. En ook de horeca stond een deel van hun opbrengst af voor het project. Met elkaar hebben de activiteiten in Langweer een heel huisje opgebracht.

En in december waren we te vinden in Dokkum. Daar was een bijeenkomst voor alle leerkrachten van de christelijke basisscholen in Dongeradeel. In plaats van kerstpakketten kregen ze bonnen, waarmee ze iets konden kopen bij de kraampjes die er stonden. En wij waren één van die kraampjes. Bovendien waren wij gekozen als het “goede doel”, de mensen konden ook hun bonnen aan ons schenken.

Dokkum
Justine in Langweer

Ook hebben kerken in Tijnje en Gorredijk collectes voor ons gehouden. De Doopsgezinde Kerk uit Drachten heeft zelfs meerdere collectes gehouden voor de grannies in Uganda. Tijdens een kerkdienst in augustus hebben we ze hiervoor bedankt.Inspirerend was het bezoek aan Grannies to Grannies Friesland van de koördinator van onze partnerorganisatie in Uganda, Justine Ojambo. We namen hem mee naar de school in Langweer die de fair had georganiseerd. Vanuit elke klas mochten een paar leerlingen vragen stellen. Ten slotte werd een naambordje overhandigd aan Justine voor het huisje dat dank zij de school gebouwd gaat worden.

· En ten slotte willen we niet onvermeld laten dat vele particulieren ons hebben gesteund. Vaak waren het familieleden of vrienden van leden van onze groep, maar soms ook vreemden die geraakt waren door ons project. Rest ons nog om iedereen die meegeholpen heeft om de 6 huisjes te realiseren ontzettend te bedanken. Hopelijk kunnen we in 2015 weer op jullie steun rekenen, want er zijn nog zoveel grootmoeders en kleinkinderen die dringend een huisje nodig hebben.

Grannies to Grannies Friesland. Boven van links naar rechts: Yvonne Kentie, Klara Dam, Alie de Bruin, Ria Bakker. Beneden van links naar rechts: Geertje Jeeninga, Anne Rijkee. Op de foto ontbreekt Fetsje Bosma.