PEFO Uganda

Pefo Uganda (Phoebe Education Fund for aids Orphans and vulnerable children in Uganda) is een lokale organisatie die zich sinds 2003 inzet voor wezen en kwetsbare kinderen en hun verzorgers in Oeganda. De organisatie is gestart door drie broers, die als wees zijn opgegroeid en in de gelegenheid werden gesteld een opleiding te volgen. De drijvende kracht achter Pefo Uganda is momenteel Justine Ojambo, één van de drie broers. Justine werd opgevangen door een Nederlandse pater, father Wijnand Huijs, die zijn opleiding heeft bekostigd.

Pefo Uganda richt zich op de volgende aspecten:

  • Empowerment van de grannies.
  • Economische zelfstandigheid.
  • Voorlichting op het gebied van de gezondheidszorg en preventie.
  • Huizenproject.
  • Scholing.
Justine Ojambo op het project

Pefo Uganda is een kleinschalige organisatie, maar met goed opgeleid en betrokken personeel. De kosten van Pefo Uganda als organisatie (personeel, gebouwen, auto’s en activiteiten) worden gedragen door een Canadese organisatie, zodat ook in Uganda al het geld dat Grannies2GranniesFriesland ophaalt ten goede komt aan de huisjes.

Pefo Uganda houdt zich niet alleen bezig met huisvesting. De activiteiten zijn vooral gericht op het bevorderen van de empowerment en de economische zelfstandigheid van de grannies.  De grannies die zich aansluiten bij Pefo Uganda verplichten zich om wekelijks een groepsbijeenkomst bij te wonen. Er zijn 11 groepen, verdeeld over het hele gebied waar Pefo Uganda werkzaam is. Tijdens deze groepsbijeenkomsten krijgen de grannies voorlichting  over gezondheidszorg, hygiëne, landbouwmethodes, mensenrechten, etc. Ook probeert Pefo Uganda de grannies de beginselen van schrijven en lezen bij te brengen. Elke week leggen de grannies in een fonds een klein bedrag in. Mocht een granny een ernstig financieel probleem hebben, dan kan ze gebruik van maken van dit fonds. De grannies steunen elkaar waar nodig, zowel op praktisch als op emotioneel gebied. Op deze manier voelen de grannies zich niet meer alleen staan met hun problemen. Ook wordt in deze groepen bepaald wie aan de beurt is voor een nieuw huisje. Die keuze wordt dus door de grannies zelf gemaakt. Op deze manier wordt jaloezie voorkomen.

Ook is er op het project een bibliotheek waar de schoolkinderen ’s middags terecht kunnen voor extra onderwijs. Voor de oudere kinderen is het mogelijk een beroepsopleiding op het project te volgen, zo zijn er opleidingen voor timmerman, kapster en naaister.

Voor meer informatie over PEFO kunt u kijken op www.pefoug.org.