Jaarverslag 2019 Grannies2GranniesFriesland

Het was me het jaartje wel, 2019! En dat kwam vooral door de uitzending van Omroep Max in het kader van Max Maakt Mogelijk. Die was weliswaar nog in november 2018, maar de gevolgen waren vooral merkbaar in 2019. En dat waren heel veel positieve gevolgen.  Er waren verschillende mensen die een heel huisje doneerden. In voorgaande jaren was dat een enkele keer gebeurd, maar nu waren er naar aanleiding van deze uitzending wel 10 donoren voor een heel huisje. In sommige gevallen was de donor een stichting of een kerk. Elke keer als we zagen dat er geld voor een heel huisje binnengekomen was, raakten we ontroerd. Een aantal donoren wilde graag gekoppeld worden aan een granny, zodat ze een beeld hadden van de granny die een huisje van hen kreeg. Ze kregen dan het levensverhaal van de granny die aan de beurt was voor een huisje. In februari van dit jaar bracht de secretaresse van onze groep een bezoek aan het project in Oeganda. Zij bezocht de grannies die een huisje kregen en maakte foto’s van de oude situatie. De donoren kregen na terugkeer de foto’s toegestuurd, zodat ze zich een goed beeld konden vormen van de slechte situatie waarin de grannies verkeerden.

En in november 2019 werden deze grannies weer bezocht. Nu woonden ze allemaal in hun nieuwe huisje. En ze hadden ook allemaal een handeltje gekregen, waarmee ze voor een groot deel in hun eigen onderhoud  kunnen voorzien. Het verschil was zo groot! Het was vaak ontroerend om te zien hoe blij de grannies waren met hun nieuwe huisje en hoeveel gezonder en schoner de kleinkinderen eruit zagen.

Maar het waren niet alleen de donoren van een heel huisje waar we blij mee waren. We zijn  blij met elk bedrag dat binnenkomt voor de grannies. Voor de één is 10 euro misschien wel meer dan voor een ander 500 euro. Er waren ook veel mensen die op een of andere manier voor ons in actie kwamen. We kregen mooie kaarten, prachtige gehaakte knuffels, gebreide dekens, schorten, pannenlappen, etc. toegestuurd. Die verkochten we weer op markten en braderieën. Ook waren er mensen die een feest gaven, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk of hun 75ste verjaardag en die geen cadeaus wilden maar geld voor de grannies. Of mensen die het geld dat opgehaald werd dankzij hun trimclub of wandelclub overmaakten naar de grannies. We werden door veel kerken en kerkelijke organisaties gesteund. Ook kringloopwinkels en wereldwinkels doneerden geld voor de grannies. Soms was de reden bij de wereldwinkels helaas dat ze moesten stoppen en nog geld overhadden en dat overmaakten naar goede doelen.

In juni 2019 ging er voor de tweede keer een filmploeg mensen van Omroep Max voor Max Maakt Mogelijk naar het project van de grannies in Jinja toe. Deze keer was het om het resultaat te filmen van de uitzending van 3 november 2018. En deze nieuwe uitzending werd precies een jaar later uitgezonden, nu op 3 november 2019.

Dit keer was het een veel optimistischer uitzending, want de kijkers konden nu het verschil zien tussen de oude situatie van de grannies en de nieuwe situatie. Zo konden ze Tapenenzie zien in haar nieuwe winkeltje, wat een verschil met de Tapenenzie zoals we haar de eerste keer aantroffen.

We merken dat er steeds meer behoefte is aan goed onderwijs voor de kleinkinderen. Een aantal donoren van een huisje hebben aangegeven dat ze graag iets meer wilden doen voor “hun” families en dan ging het vooral om schoolgeld voor de kinderen. Ook hebben we nog een paar andere donoren die het schoolgeld voor een aantal kinderen sponsoren. We zijn bezig met het opzetten van een systeem om deze kinderen en hun schoolresultaten te kunnen volgen, zodat de sponsoren op de hoogte blijven van de vorderingen van de betreffende kinderen.

In het licht hiervan werd er door Max een bezoek gebracht aan de Light Primary School. Deze school ligt vlakbij het project. Justine, de coördinator van het project wil graag deze school helpen om uit te groeien tot een goede school, zowel wat de leermiddelen betreft als de kwaliteit van het onderwijzend personeel. Hij wil namelijk de kinderen die gesponsord worden vooral naar deze school sturen, zodat ze verzekerd zijn van goed onderwijs. Dit betekent dat we nog op zoek zijn mogelijkheden om Justine te gaan helpen met de verbetering van de Light Primary School. 

Naar aanleiding van de eerste uitzending van Max Maakt Mogelijk had zich een familie aangemeld die graag donor wilde worden. Deze familie is in mei 2019 eerst wezen kijken op het project en was zo enthousiast dat ze besloten om zich in ieder geval voor 5 jaar te verbinden aan het project. Omdat zij uit onderwijskringen komen, wilden zij zich vooral richten op het onderwijs. Zij zetten zich met name in voor een school in Busia. Busia ligt vlakbij de grens met Kenia en daar is sinds een paar jaar ook een afdeling gevestigd van Pefo Uganda.

De nieuwe uitzending leverde ook weer heel veel prachtige reacties en veel donoren op. En ook nu waren er weer mensen die een heel huisje doneerden. Het geld dat in deze periode binnengekomen is, werd in januari 2020 overgemaakt naar het project. Dit is dus nog niet opgenomen in de bedragen over 2019. Er heeft zich zelfs iemand gemeld die bereid is een resthouse voor de grannies te financieren. Dit is een lang gekoesterde wens van de coördinator van Pefo Uganda. De grannies worden zo zwaar belast, zonder dat ze ook maar een moment tijd hebben om even tot rust te komen. Om op deze leeftijd deze zware klus vol te kunnen houden zou het enorm helpen als ze af en toe even een paar dagen bij kunnen komen. En dat gaat, met behulp van deze donor, vorm krijgen in 2020. Dit is toch fantastisch nieuws!

In november 2019 hebben we weer met 14 mensen een bezoek aan het project gebracht. De groep bestond uit 7 grannies, 3 echtgenoten, drie mensen die al jaren het project steunen en een potentieel nieuw lid van onze groep. We hadden allemaal weer 46 kilo bagage mee, waarvan het grootste gedeelte bestond uit kleding, boeken en medisch materiaal. Ook hadden we weer veel materiaal voor het maken van kaarten meegenomen.  We zijn hier ook meteen mee aan de gang gegaan met een aantal grannies.

De heren in ons gezelschap waren allemaal voormalige onderwijzers en ze hielden zich dan ook bezig met de gang van zaken in de bibliotheek van het project. Daar komen wekelijks veel kinderen van basisscholen uit de buurt langs om gebruik te maken van de leermiddelen, de leesboeken en het speelgoed dat op de scholen nauwelijks aanwezig is. Van een bekende kinderboekenschrijfster hadden we heel veel nieuwe Engelstalige kinderboeken meegekregen die heel goed van pas kwamen.

Ook in 2019 hebben we weer veel lezingen gegeven over het project. In totaal gingen we er 31 keer op uit met onze spullen om naar de diverse vrouwenorganisaties, al dan niet kerkelijk, te gaan. Ook stonden we verschillende keren op braderieën en in november stonden we weer drie dagen in de Doopsgezinde Kerk in Drachten, waar we altijd met open armen ontvangen worden.

We hebben als grannies2grannies 4 maal vergaderd in 2019, maar verreweg het meeste wordt via de app geregeld. We kunnen niet meer zonder dit digitale hulpmiddel. Tot ergernis van sommige van ons komen de appjes soms tot in de nachtelijke uren binnen….

Zoals de meesten van u wel weten zijn wij onderdeel van de Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda, kortweg genoemd Stichting Pefo Uganda. Wij zijn in het bestuur vertegenwoordigd door Ria Bakker, reserve is Yvonne Kentie. We zijn in 2019 vijf maal afgereisd naar Utrecht, vier keer voor een gewone vergadering en één keer hielden we een zogenaamde heidedag, in aanwezigheid van Justine Ojambo. Hij is de coördinator van Pefo Uganda en komt meestal één keer per jaar naar Nederland. Dit om het contact met het bestuur, de grannies, Max Maakt Mogelijk en last but not least de donoren te onderhouden.

Hieronder volgt een kort financieel overzicht. Het totale financiële overzicht van Stichting Pefo Uganda, waarin ook onze cijfers verwerkt zijn,  komt in de loop van het voorjaar op de website van de stichting te staan. U kunt dit dan bekijken op pefo-nl.blogspot.com

Beginstand 2019                                            €   16.047,57

Overgemaakt voor de huisjes                        € 104.250,00

Overgemaakt voor scholing                           €   26.965,00

Bankkosten                                                     €        446,83 *

Overige kosten, o.a. inkoop producten         €        382,72

Eindstand 31-12-2019                                     €  90.694,69

*hierin zijn ook de kosten verwerkt voor het overmaken van de bedragen voor de huisjes.

Zoals u kunt zien, is er nog een groot bedrag over op 31 december 2019. In januari 2020 hebben wij hiervan € 80.000 overgemaakt, goed voor 25 huisjes, zodat we nu in totaal 110 huisjes hebben kunnen financieren. Wij hebben afgelopen jaar besloten om voortaan € 3200 per huisje over te maken, € 3000 voor de bouw van het huisje, € 100 voor een zonne-energie-systeem en € 100 euro voor een handeltje voor de granny. Hiermee kan zij dan proberen in haar eigen onderhoud te voorzien.

Trotse grannies laten door hen gemaakte schorten zien

Wat wij ook besloten hebben is dat we vanaf nu voornamelijk producten uit Oeganda willen gaan verkopen en met name zoveel mogelijk producten die de grannies van het project zelf hebben gemaakt. Door hun producten te kopen helpen we ze om zelf weer inkomen te verwerven. En wat is het belangrijk voor je eigenwaarde om niet langer afhankelijk te zijn van anderen voor je eigen levensonderhoud. Op deze manier zijn de grannies ook meteen een goed voorbeeld voor de kleinkinderen.

Rest ons nog onze grote dank uit te spreken voor de manier waarop u allen ons ook het afgelopen jaar weer heeft gesteund.  Dit motiveert ons enorm om door te gaan.