Fondswerving

Hoe komen we aan geld voor de huisjes?

We proberen op verschillende manieren aan fondswerving te doen:

  • Door het geven voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Door onze producten te verkopen op markten en braderieën.
  • Door het werven van donateurs/sponsoren.
  • Door middel van publiciteit in kranten en bladen.
  • Door het houden van acties, zoals de mondkapjes-actie. 
  • Door de uitzendingen op televisie van MAX Maakt Mogelijk.

Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten:

Wij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten voor organisaties zoals de Vrouwen van Nu, Innerwheels, Rotary, Lions, Christelijke Plattelandsvrouwen, De Passage, de Katholieke Vrouwenbond, ANBO, etc.

Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij door middel van een PowerPoint Presentatie en films  over het project van de grannies in Oeganda. Ook verkopen wij producten gemaakt door de Oegandese grannies.

Verkoop van onze producten op markten en braderieën:

Elk jaar proberen wij op een aantal markten en braderieën te staan met de producten die we zelf inkopen in Oeganda bij de grannies. Zo verkopen wij kaarten, tassen, schorten, sieraden, ovenwanten, toilettassen, stoffen beesten, etc. etc. Elk jaar in november staan we drie dagen op de Wereldmarkt in de Doopsgezinde Kerk in Drachten. Ook zijn we altijd aanwezig bij hun tweedehandsboekenmarkten.

Het werven van donateurs/sponsoren:

Wij hebben een aantal vaste donateurs die elke maand of elk jaar een vast bedrag doneren. Wij stimuleren familie en vrienden om zich op te geven als donateur. Maar ook melden mensen zich die ons gezien hebben op televisie tijdens de uitzendingen van MAX Maakt Mogelijk of mensen die geraakt zijn door de beelden die ze zagen tijdens onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Maar we krijgen ook veel incidentele giften. Zo worden wij regelmatig gesteund door kerken die een collecte voor ons houden of ons project voor een bepaalde tijd adopteren. Af en toe krijgen we donaties van stichtingen met een doelstelling die past bij ons project. Verder worden we regelmatig gesteund door wereldwinkels, kringloopwinkels, afdelingen van de Lions, Rotary en Soroptimisten. Ook is het al een paar keer voorgekomen dat scholen ons steunden met bepaalde acties. Mensen sponseren soms ook bepaalde projecten, zoals de aanschaf van zonnepanelen, medisch materiaal of ze sponseren schoolgeld voor één of meer kleinkinderen van de grannies.

Publicaties in kranten en bladen:

We proberen zoveel mogelijk publiciteit te krijgen door artikelen op te sturen naar kranten en bladen. Zo hebben er regelmatig stukken over ons project gestaan in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en diverse regionale bladen. Soms krijgen we ook een verzoek om mee te werken aan een artikel over ons project, zoals RABO & Co, het regionale blad van de Rabo-bank of in het omroepblad van MAX. 

Het houden van speciale acties zoals recent de verkoop van mondkapjes.

Het jaar 2020 was het jaar van het Covid19-virus. Zodra het virus ook Oeganda bereikt had zijn wij begonnen met een noodhulp-actie. Omdat er een totale lockdown in Oeganda was afgekondigd konden de grannies niet meer bij hun tuintjes en de lokale markten komen om voedsel te kopen. Wij zijn toen onmiddellijk een hulpactie gestart, die ongelooflijk veel heeft opgebracht, mede dankzij zeer royale giften van Omroep MAX en Wilde Ganzen. Op deze manier konden we voorkomen dat de grannies en de kleinkinderen zonder voedsel en zeep kwamen te zitten.

Omdat alle voorlichtingsbijeenkomsten en markten en braderieën afgelast werden en wij dus geen inkomsten meer kregen voor het project zijn wij, Friese grannies, mondkapjes gaan naaien. Wij hoopten hier geld mee te verdienen voor de bouw van een huisje. Uiteindelijk hebben we hier ruim 22.000 euro mee verdiend!

De uitzendingen op televisie van MAX Maakt Mogelijk:

Maar wat het allermeeste heeft opgebracht voor de Oegandese grannies zijn de uitzendingen van MAX Maakt Mogelijk geweest. Toen wij begonnen met het project hoopten we twee huisjes per jaar te kunnen financieren. Maar dat werd steeds een beetje meer. Op een gegeven moment zaten we wel op zes huisjes per jaar. Maar toen op 3 november 2018 de eerste uitzending van MAX Maakt Mogelijk geweest was liep het aantal huisjes enorm op. Tot 1 januari 2021 hebben we in totaal 140 huisjes kunnen financieren.