Samenwerking met Stichting MAX Maakt Mogelijk

Sinds 2018 werken wij samen met Stichting MAX Maakt Mogelijk. De stichting is nu drie keer op bezoek geweest bij het project in Oeganda om daar samen met de crew van Omroep MAX tv-opnames  te maken. Inmiddels is er al drie keer  een programma van MAX Maakt Mogelijk gewijd aan het project. Dit heeft een enorme impact gehad. Hoe is dit alles ontstaan?

We hadden het er al vaker over gehad, wat zou het mooi zijn als we eens in contact konden komen met Omroep MAX en als ze op één of andere manier aandacht zouden kunnen schenken aan ons project. Wij als grootmoeders behoren immers tot de doelgroep van Omroep MAX. En wij dragen als ouderen uit dat je ook op oudere leeftijd nog heel zinvol bezig kunt zijn. We hadden al eens een mailtje gestuurd waar geen reactie op kwam. Toen maar eens bellen. Via via kwamen we in contact met Yvonne Mencke. Zij nodigde ons met de hele groep uit om een keer langs te komen in hun studio in Hilversum om iets over ons project te komen vertellen.

Op donderdag 5 oktober 2017 gingen wij met onze hele groep naar Hilversum waar we een gesprek hadden met Yvonne Mencke van Omroep MAX en Truus Köster van MAX Maakt Mogelijk. Na afloop van dit gesprek mochten we een uitzending van Tijd voor MAX bijwonen en kregen we een rondleiding door het gebouw.

onze groep bij Tijd voor MAX

Dit gesprek mondde uit in een uitnodiging voor Ria en Yvonne om in maart 2018 mee te gaan naar Oeganda waar de tv-crew van Omroep MAX opnames maakte voor een tv-uitzending van MAX Maakt Mogelijk. Dit was een fantastische ervaring om mee te maken. Het verslag van deze reis vindt u hieronder, samen met de uitzending.

Op 7 juni 2018 kwam de tv-crew van Omroep MAX naar Drachten om daar opnames te maken van onze groep en de stand waarmee we die dag op de jaarlijkse braderie stonden.

In november 2018 kwam Justine Ojambo, de coördinator van Pefo Uganda naar Nederland. Op 1 november brachten we samen met Justine een bezoek aan Stichting MAX Maakt Mogelijk. Daar hadden we een gesprek met Eva van MAX Maakt Mogelijk (Truus was die dag verhinderd) en Yvonne van Omroep MAX. Jan Slagter kwam ook nog even langs om gedag te zeggen. Na afloop van dit gesprek hadden we een ontmoeting met Tineke de Nooy, die op verzoek van Jan Slagter onze ambassadrice was geworden.

Gezamenlijk bekeken we op 3 november de uitzending van MAX Maakt Mogelijk over ons project. Onmiddellijk na de uitzending begonnen de reacties binnen te stromen. We noemen er een aantal:

  • Er reageerden verschillende mensen die wel belangstelling hadden om een groep elders in het land op te starten. Helaas is dat tot op heden nog nergens gerealiseerd.
  • In Eelde/Paterswolde is een groep vrouwen onder de naam Casa Ladies with a mission in training gegaan voor de halve marathon van Haren die op 8 maart 2019 gehouden werd. Zij wilden een heel huisje bij elkaar lopen en dat is ook gelukt, het zijn zelfs bijna twee huisjes geworden.
  • In Scheerwolde is een autobedrijf een actie begonnen om een huisje bij elkaar te brengen. De eerste activiteit was het houden van een snertactie.
  • We kregen prachtige bedragen van meerdere kringloopwinkels, kerken en een zorgcentrum uit diverse plaatsen in het land. En, heel bijzonder, er waren  verschillende mensen die een heel huisje schonken, fantastisch! Zo kwam op een zondag een mevrouw, samen met haar vriendin, helemaal naar Friesland toe om persoonlijk geld voor een heel huisje aan ons te overhandigen. Het kon niet mooier!
  • Maar het bleek nog wel mooier te kunnen. In januari 2019 kregen we naar aanleiding van een herhaling van de uitzending een reactie van iemand die zo geraakt was door de uitzending dat hij graag een keer zelf met zijn gezin op het project wilde gaan kijken. Het gezin doneerde altijd elke maand aan diverse goede doelen, maar was al een tijd op zoek naar een project waar ze echt helemaal voor konden gaan. Na het bezoek aan het project kwamen ze tot de conclusie dat ze dit project inderdaad wilden gaan omarmen. Ze wilden zich echter vooral richten op onderwijs. Ze zijn nu één van onze grootste sponsoren en hebben al heel wat bereikt op het gebied van het onderwijs. Ook zijn ze, met steun van de Rabobank, bezig een visproject op te zetten, dat voor veel werkgelegenheid in Oeganda gaat zorgen. En dit is allemaal het resultaat van de uitzending van MAX Maakt Mogelijk!
  • Er werd veel geld gedoneerd uit het hele land, zowel op de rekening van Stichting MAX Maakt Mogelijk als op onze eigen rekening. Naar aanleiding van deze eerste uitzending konden er 30 huisjes gerealiseerd worden.

Ook bij Omroep MAX en Stichting MAX Maakt Mogelijk waren ze verrast over de hoeveelheid reacties die de uitzending had opgeleverd. Hierdoor besloten ze dat ze in juni 2018 een tweede keer naar het project in Oeganda zouden afreizen om het resultaat van de eerste uitzending te filmen. Ria mocht weer mee, deze keer in gezelschap van Klara.

Deze tweede uitzending vond plaats op 3 november 2019, precies een jaar na de eerste uitzending. Op dat moment zaten wij zelf met de hele groep weer in Oeganda, zodat we de uitzending pas later zagen. Het verslag van deze reis en de uitzending vindt u ook hieronder. 

En net als na de eerste uitzending kwamen er ook deze keer weer fantastische reacties binnen. Heel veel mensen doneerden royaal en ook nu waren er weer een aantal mensen die een heel huisje doneerden.

Een heel bijzondere reactie kwam er wel uit Spanje. Daar woont de heer Johannes Lycklama met zijn echtgenote Anja. Ze zagen de tv-uitzending van MAX Maakt Mogelijk over ons project en waren daar zeer door geraakt. Oorspronkelijk komt de heer Lycklama uit Friesland en een project van Friese grannies sprak hem bijzonder aan. Vooral de blijdschap en de dankbaarheid van de grannies in Oeganda raakte hem. Nu was het al jaren een grote wens van de mensen van het project in Oeganda om een soort rusthuis te bouwen voor de grannies. De bedoeling van zo’n rusthuis is niet dat de grannies daar permanent gaan wonen, dat past niet bij hun cultuur. Maar wel om ze een mogelijkheid te geven om af en toe even op adem te komen van hun stressvolle bestaan.

De heer en mevrouw Lycklama zagen wel wat in dit plan. Maar omdat ze in Spanje woonden vroegen ze hun zoon Rink Lycklama om namens hen aan de besprekingen over dit plan deel te nemen. Op 9 januari 2020 was de eerste bespreking op het kantoor van Stichting MAX Maakt Mogelijk. Er lagen al bouwtekeningen klaar. Daar werden, mede op advies van de bouwkundig adviseur van de stichting nog wat veranderingen in aangebracht. Ook moesten er aan de nodige voorwaarden worden voldaan, o.a. wat betreft veiligheid en zekerheid.

Maar in april kon al met de bouw van het Lycklama Resthome begonnen worden.

Ondanks het corona-virus dat ook in Oeganda veel consequenties had, is het gelukt om op 16 november het Lycklama Resthome te openen. Een wens van de heer Lycklama was dat tijdens de opening de Friese vlag gehesen en het Friese volkslied gespeeld zou worden. Beide is gebeurd.

De opening van het Lycklama Resthome met rechts de band die het Friese volkslied speelt

.

Het Lycklama Resthome met de  Friese vlag.

Er zijn naast een restaurant en een keuken 12 kamers gebouwd. Hiervan zijn er 9 voor de grannies en 3 voor gasten zoals vrijwilligers, studenten en belangstellenden. Met de opbrengst van deze 3 kamers moet de exploitatie gefinancierd worden.

Ook in 2020 wilde Omroep MAX graag weer tv-opnames maken van het project voor de uitzendingen van MAX Maakt Mogelijk. Maar vanwege het corona-virus kon er geen filmploeg naar Oeganda gaan. Dus werd er contact gezocht met een lokale filmploeg. Deze bleek ook in staat mooie opnames te maken.

Op 19 december 2020 was het de derde keer dat er een programma van MAX Maakt Mogelijk gewijd werd aan het project van de grannies in Oeganda. Wij zijn hier natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Televisie is zo’n machtig medium en bereikt zoveel mensen. Hoewel het onze ervaring is dat de werkelijkheid nog erger is dan wat overkomt op televisie, maken de programma’s toch elke keer weer heel veel indruk. En ook de derde uitzending heeft weer de nodige huisjes opgeleverd. Dankzij Omroep MAX en Stichting MAX Maakt Mogelijk hebben we zoveel meer bereikt dan we ooit durfden hopen. Zeker honderd grannies en zo’n 600 à 700 kleinkinderen hebben hierdoor een veel menswaardiger bestaan gekregen. En voor de kinderen is er weer zicht op een betere toekomst. Temeer omdat een aantal donateurs besloten heeft om ook het schoolgeld van één of meerdere kinderen te sponsoren