Donaties

  • Als u ons project wilt steunen kan dat met een gift op rekening NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda te Utrecht. Wij hebben als Grannies2GranniesFriesland een eigen rekeningnummer bij de stichting.
  • Omdat de stichting ANBI geregistreerd is,  is uw gift aftrekbaar voor de belasting.
  • In de privésfeer zijn giften fiscaal aftrekbaar indien het totaal van de giften gedaan in een jaar ligt tussen de 1 en 10% van uw onzuiver inkomen. Het doen van giften moet u kunnen aantonen met schriftelijke bewijzen, zoals een bankafschrift.
  • Periodieke schenkingen zijn schenkingen die u voor minimaal vijf jaar doet en die worden vastgelegd in een overeenkomst met Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda. De kosten van een 5-jaarsschenking zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Hiervoor kunt u een formulier invullen dat u kunt downloaden via www.belastingdienst.nl. Het fiscale nummer van de ANBI-registratie is 814367483.