December 2016

Gedurende de laatste paar maanden van het jaar zijn we nog behoorlijk actief geweest. We hebben voorlichtingsavonden gegeven bij verschillende vrouwenverenigingen. We stonden weer drie dagen op de Wereldmarkt in de Doopsgezinde Kerk in Drachten. Ook stonden wij op de kerstmarkt van de christelijke basisscholen uit Kollum en omstreken. Op deze markt kon het onderwijzend personeel ieder voor 30 euro spullen kopen in de diverse kraampjes. Wij waren het goede doel van de middag.

Door de Passage uit Oudehaske werden we verblijd met een prachtige gift: de opbrengst van een concert. Fantastisch. Het 24ste huisje is er bijna! 

Bezoek van Justine Ojambo aan Nederland

Eind november werden we bezocht door Justine Ojambo, koördinator van PEFO Uganda. Hij was uitgenodigd door de Hoge School in Den Haag om gastlessen te geven over ontwikkelingssamenwerking. In het weekend kwam hij naar Friesland om ons op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in Uganda en op het project. 

Per 1 januari gaan we Worldgranny verlaten en worden we onderdeel van PEFO Nederland. Worldgranny heeft zich meer op het sociaal ondernemen gericht, waardoor wij er niet meer zo goed bij passen. PEFO Nederland bestaat al langer. Zij ondersteunen PEFO Uganda, de organisatie die ook onze huisjes bouwt in Uganda. Dus wat is logischer dan onze krachten bundelen en gezamenlijk werken voor de grannies in Uganda.

Dit betekent ook dat we een ander rekeningnummer gaan krijgen.

Als u ons project wilt steunen kan dat met een gift op rekening NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda te Utrecht. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.