Onze partnerorganisatie PEFO

PEFO Uganda (Phoebe Education Fund for aids Orphans and vulnerable children in Uganda) is een plaatselijke organisatie die zich sinds 2003 inzet voor wezen en kwetsbare kinderen in Oeganda. De organisatie is gestart door drie broers, die als wees zijn opgegroeid en in de gelegenheid werden gesteld een opleiding te volgen. De drijvende kracht achter PEFO is momenteel Justine Ojambo, één van de drie broers.

Justine Ojambo op het project

PEFO is een kleinschalige, lokale organisatie, maar met goed opgeleid en betrokken personeel. De kosten van PEFO worden gedragen door een Canadese organisatie, zodat ook in Uganda al het geld dat Grannies2Grannies ophaalt ten goede komt aan de huisjes.

PEFO houdt zich niet alleen bezig met huisvesting. Ze steunen de grootmoeders ook door voorlichting te geven over gezondheidszorg, hygiëne, landbouwmethodes, mensenrechten, etc. Ook geven ze micro-kredieten als iemand een bedrijfje wil beginnen. Ze betalen schoolgeld voor veel kinderen als de grootmoeders daar zelf niet toe in staat zijn. Er is een bibliotheek op het project waar de schoolkinderen ’s middags terecht kunnen voor extra onderwijs. Voor de oudere kinderen is het mogelijk een beroepsopleiding op het project te volgen, zo zijn er opleidingen voor timmerman, kapster en naaister.

Voor meer informatie over PEFO kunt u kijken op www.pefoug.org.

op de proefboerderij