Jaarplanning 2015

· 20 januari Christelijke Plattelandsvrouwen Oudega

· 10 februari Vrouwen van Nu Langezwaag

· 18 februari Christelijke Plattelandsvrouwen Rieptsjerk

· 9 maart ANBO Gorredijk

· 18 maart Rooms Katholieke Vrouwenbond Drachten

· 19 maart Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Gorredijk

· 28 maart Bazaar PKN in Sneek

· 14 april Jaarvergadering Buurtvereniging Sneek

· 15 april Provinciale Dag Friese Chr. Pl. vrouwen Lawei, Drachten

· 3 mei Havenzathemarkt in Echten

. 4 juni Braderie Drachten

· 6 juni Multi culti festival Heerenveen

· 2 augustus Multi culti markt in Odoorn

· 29 september Vrouwen van Nu Lippenhuizen

· 3 oktober Oogstmarkt Tijnje

· 10 oktober Appeldag Beetsterzwaag

· 5 november Provinciale Dag Doopsgezinde Federatie, Leeuwarden

· 10 november Provinciale Dag De Passage, Bethel kerk, Drachten

· 18 november Christelijke Plattelandsvrouwen Drachten

26-28 november Wereldmarkt Doopsgezinde Kerk Drachten