Donaties

Als u ons project wilt steunen kan dat met een gift op rekening NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda te Utrecht, onder vermelding van huizenproject.  Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Het fiscale nummer (ANBI registratie) is 814367483.

U kunt ons ook steunen door iets moois te maken voor de verkoop in onze stand, of door ons leuke lapjes, kantjes, breigaren, etc. te geven, zodat onze naai- of breiploeg daarmee aan de gang kan gaan. U kunt ons hiervoor bereiken via ons emailadres grannies2granniesfriesland@hotmail.com. Ook kunt u hiervoor bellen met Klara Dam, tel. nr. 0528 356772 of Alie de Bruin, tel. nr. 0513 571813.