Aktiviteiten 2016

3 februari  Doopsgezinde Zusterkring Heerenveen

18 februari  Chr. Plattelandsvrouwen Anjum

9 maart  Soroptimisten Reestlanden, Zuidwolde

15 maart  Passage en katholieke Vrouwengroep Sneek

16 maart  Sobere maaltijd Doopsgezinde Kerk Hoofddorp

30 april  Moederdagfair Lippenhuizen

2 juni   Braderie Doopsgezinde Kerk Drachten

4 juni   Multi Culti Festival Heerenveen

6 augustus  SIVO festival Odoorn

1 oktober  Oogstmarkt Tijnje

8 oktober  Appeldag Beetsterzwaag

20 oktober  Vrouwengroep Lauwerzijl

25 oktober  Vrouwennetwerk Harlingen

27 oktober  Passage Jutrijp/Hommerts

17 november  Chr. Plattelandsvrouwen Rottevalle

24,25,26 november Wereldmarkt Doopsgezinde Kerk Drachten

30 november  C.P.B. Oudeschoot

Hier vindt u de activiteiten voor dit jaar en ook de jaarverslagen van onze werkgroep over de afgelopen 4 jaren.

Tevens de verslagen van de project bezoeken en enkele video's.

Kerstmarkt voor het personeel van alle christelijke basisscholen in Dongeradeel op 10-12-14