Welkom op de site van Grannies2Grannies Friesland

Grannies2Grannies Friesland bestaat uit een aantal oma’s die zich betrokken voelen bij de situatie van oma’s in Afrika en die beseffen hoe groot het verschil is met hun eigen rol als oma. De rol van oma’s in ontwikkelingslanden is veel minder vrijblijvend en gezellig dan de rol van de meeste oma’s in Nederland.

Deze oma’s vroegen zich af hoe zij iets konden betekenen voor de oma’s in de derde wereld. Zij kwamen in contact met een Nederlandse organisatie die Worldgranny heet. Onder de vlag van deze organisatie kozen ze voor een project in Uganda. Daar wonen veel oma’s die de permanente zorg hebben voor hun kleinkinderen. Bovendien wonen ze  vaak in erbarmelijke krotten, nauwelijks geschikt voor menselijke bewoning. De doelstelling van Grannies2Grannies Friesland is geld bijeenbrengen om huisjes te bouwen voor deze categorie oma’s.

Op 1 oktober 2011, heel toepasselijk op de dag van de ouderen, werd in Tijnje, een dorpje in Friesland ergens tussen Drachten en Heerenveen, de eerste activiteit van Grannies2Grannies Friesland gehouden.

Momenteel bestaat de werkgroep uit acht leden. Dit zijn Alie de Bruin, Geertje Jeeninga, Klara Dam, Fetsje Bosma, Ria Bakker, Yvonne Kentie , Anne Rijkee en Marijke Dijkstra. Grannies2Grannies Friesland geeft lezingen in de hele provincie en als het moet ook daarbuiten. Wij verzorgen deze lezingen op aanvraag bij allerlei organisaties, zoals Vrouwen van Nu, de ANBO, christelijke en katholieke vrouwenverenigingen, etc. Wij gaan gedurende deze lezing in op het project en op de positie van ouderen in de derde wereld.